Projekter udført af PROFUS Naturrådgivning

Projekter udført af PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning tager det fulde ansvar og udfører alt arbejdet på projekter, der udføres direkte for klienter inden for det private eller offentlige.Andre løsninger:


Projekter med underleverandører

PROFUS Naturrådgivning tager det fulde ansvar og udfører projektledelse, med inddragelse af underleverandører med særlige kompetencer, når det er den bedste løsning på det pågældende projekt.


Underleverandør på projekter

PROFUS Naturrådgivning arbejder som underleverandør af specialiserede ydelser for større rådgivningsvirksomheder og andre konsulenter, oftest på større opgaver.


Timebaserede ydelser

PROFUS Naturrådgivning udfører timebaserede ydelser inden for specialiserede områder for andre rådgivningsvirksomheder eller som ressourceperson for offentlige eller private virksomheder.

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning