Kontakt

Har du en opgave der skal løses eller et spørgsmål?

Du kan altid henvende dig direkte til PROFUS Naturrådgivning. Sende en mail til  kontakt@profus.dk, udfylde kontaktformularen forneden, eller ring til telefon: 40 31 23 09

 
 
 
 
 

ADRESSE

Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C


E-MAIL

Kontakt@profus.dk


Telefon (Mobil)

+45 40 31 23 09


KONTORETS PLACERING

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning